Mannerfelt Dental AB värnar om och har tid för sina patienter. Vi utför bland annat allmän- och kosmetisk tandvård i lugn och vacker miljö. Hans Mannerfelt har bedrivit privat tandläkarverksamhet i över 25 år.


Kvalitet för bästa tandvård

För oss är det viktigt att Du känner Dig nöjd. Därför ser vi till att ha en dialog med Dig både före, under och efter behandling. Vid större behandlingar går vi alltid igenom hela behandlingsgången och lämnar skriftligt kostnadsförslag.


Både allmän- och kosmetisk tandvård

Den tandvård som vi utför är allmäntandvård och kosmetisk tandvård som till exempel skalfasader, tandblekning och tandreglering. Hos oss finns även en mångårig erfarenhet inom implantatbehandling (de märken vi då valt att använda är Astratech, Neoss och Nobel Biocare). Vid behov samarbetar vi med olika specialister för att garantera optimal behandling för Dig.


Hög kvalitet på våra material och metoder

På mottagningen arbetar vi med specialanpassade glasögon och luppar. Detta åter för att kunna leverera högsta möjliga kvalitet på vården Du får.Tandläkarstolen är mycket bekväm tack vare sin Tempurkudde. Vattenreningssystemet i uniten får vattnet att faktiskt bli renare än det vi får från kranvattnet

På praktiken använder vi sedan många år digital röntgen. Detta medför att du som patient får lägre stråldos och blir delaktig i vårt miljöarbete. Detta då vi bl.a. slipper att hantera fotokemikalier. Vi innehar en panoramaröntgen som gör att vi kan ta en röntgenbild på hela käken samtidigt.

För Dig som är intresserad av det som sker i bakgrunden (då du inte är närvarande) kan nämnas att vi har högsta standard på autoklav och diskdesinfektor. Du som patient kan alltså vara säker på att de instrument Du kommer i kontakt med alltid håller högsta grad av renhet.